?

Log in

No account? Create an account
 
 
14 березня 2014 @ 16:43
Традиційний огляд...  


[Колонка головного редактора] Сьогодні серед іншого ви дізнаєтеся:
- як румуни перетворювали мешканців окупованих територій на рабів
- навіщо Рейху бойові комари
- яким Крим дістався Україні у 1954 році
- як американці полювали за скарбами, вкраденими нацистами
- чому Масарик був проти національного міфотворення
- кого брали у космонавти
- чому Бельгія не капітулювала у Першу світову
- чого чекав Хмельницький від Переяславської угоди
- чому Росія програла Кримську війну
- як одружуються на Кавказі
- скільки людей їдять їжу, що впала на підлогу
- навіщо РФ стратегічне командування в Арктиці
- скільки сланцевого газу в Китаю
- чому католики та православні по різному хрестяться
- навіщо піца, яка не псується 3 роки
- яка користь від пліток
- чому роботи навчаться у термітів
Приємного та корисного читання і перегляду

ІСТОРІЯ

Станом на початок осені 1941 року демографічні ресурси Півдня України були суттєво виснаженими. Тому ефективна експлуатація «Трансністрії» і «Бессарабії» потребувала максимально раціонального використання наявних трудових резервів. Практично одразу після відступу Червоної армії румуни воєнізували 492 підприємства «Бессарабії», за якими закріпили їх персонал без права на звільнення. З 20 березня 1942 року для чоловіків віком від 16 до 60 років почала діяти трудова повинність. Іншою завуальованою формою експлуатації стало так зване «Трудове військо», вступати до якого зобов’язали молодь, що досягла 20-ти років. ДАЛІ - 1, 2

Любовь и романы в викторианскую эпоху могли быть не только драматичными, но и представлять серьезную угрозу для жизни человека, если верить сообщениям в газетах того времени. ДАЛІ

Нацисти досліджували можливість використання у Другій світовій війні комарів, інфікованих малярією, заявляє німецький дослідник. ДАЛІ

Жодного "подарунка Хрущова" не було. 19 лютого 1954 року на прохання Кремля Україна взялася рятувати украй занедбаний Російською РФСР Крим - із розваленою економікою і депортованим населенням. ДАЛІ

Такое особое отношение к священнослужителям отражало эклектичные взгляды монголов и присущую им веротерпимость, но также и было инструментом практической политики привлекающим религиозные элиты к сотрудничеству с оккупационными властями. Например Кирилл, митрополит Киевский , вначале поддержавший антимонгольские настроения князей Галича и Волыни, в конце-концов (к 1252 г.) весь свой политический вес направил в поддержку Александра Невского <признавшего власть монголов>. ДАЛІ

В фильме "Охотники за сокровищами" мужественные парни Клуни, насвистывая бодрый марш и размахивая американским флагом, спасают картины и скульптуры, чтобы "все-все вернуть хозяевам". Хорошие американцы, защитники несмышленых европейцев противопоставляются зловещим русским "трофейным бригадам", которые, понятно, все хотят утащить в свою вечную мерзлоту. Как опасного врага рассматривает "красных" и автор Эдсел. ДАЛІ

Есть исторический прецедент, когда выдающийся чешский поэт Ганка написал один весьма талантливый текст, в ХІХ веке. Он был патриотом, прекрасным человеком. Так вот он выставил этот текст, как древний. Мистифицировал свой народ. Это известный Краледворский манускрипт. И все страшно обрадовались, что мы такой древний народ, как греки, римляне, англосаксы и так далее. И был один человек – конечно, не один, но я хочу назвать лишь одного, который выступил против этого обмана и фальсификации. Это Масарик – замечательный ученый и основатель будущего чешского государства, первый президент Чехословакии. ДАЛІ

Нашим ЧК приходится в общем работать здесь как в чужой стране. Местные заскорузлые коммунисты стараются выжить приезжих, наблюдают за каждым их шагом и стараются выжить. Меня прельщает мысль остаться здесь на более продолжительный срок — не для гастролей. Осев здесь и имея опору в ЦК РКП, я мог бы в продолжение 2—3 месяцев дать возможность окрепнуть ЧК, защищая их от украинщины. ДАЛІ

Мы ехали в джипе с охраной и не доезжая нескольких сотен ярдов до лагеря увидели железнодорожный путь, ведущий в лагерь, с большим количеством открытых вагонов . Когда мы пересекали трассу , и вышли , то увидели самое ужасное зрелище , которое я когда-либо видел до этого времени . Вагоны были загружены трупами. Большинство из них были голые, и все они - кожа и кости. Их ноги и руки были всего пару дюймов в диаметре , и они не имели никаких ягодиц вообще. Многие из них имели пулевые отверстия в задней части головы. .... ДАЛІ

В 1933 році Таруц очолив Лохвицьке райвідділення Управління НКВС Полтавської області. Хоча служити лейтенанту довелося "в умовах виключно важких як у відношенні надзвичайно складної політичної обстановки, так і абсолютно недостатньої матеріальної забезпеченості", в 1935 році він отримав догану за низькі показники у викритті контрреволюційних організацій, "викриття ворогів народу". Ось тільки вигадувати фантомних контрреволюціонерів він не хотів ДАЛІ

Если верить патологически откровенному в своих мемуарах Бологовскому, не стеснявшемуся в изображении «теневых» сторон своего ремесла, «заказчиком» убийства Рябовола был Петр Васильевич Карташев, член Кубанской Рады, изображавший при Деникине «оппозицию Его Величества» и руководивший тайной военной организацией, возникшей в марте 1919 г. для конспиративной работы «против самостийников и большевиков во имя Великой идеи воссоздания нашей Родины». ДАЛІ

При наличности таких предположений и принимая во внимание, что областное наречие русского языка, на котором писал Шевченко, не служит ни орудием, ни предметом преподавания в русской школе, а его жизнь, личность и творчество не содержит в себе материала, который бы отвечал ее задачам и мог бы быть с пользою введен в курс школьного изучения, я не нахожу никаких оснований для разрешения учащимся принимать участие в юбилейном чествовании памяти названного поэта. ДАЛІ

В свою очередь эвакуационный пункт во Львове отправлял по 10—12 поездов в день, почти не осматривая, не перевязывая ран после пяти-шести дней пути. Не потому, что этого невозможно было сделать — имелось много врачей. Эти загноившиеся раненые являлись и являются в тыл и задают колоссальную работу всем госпиталям, требуют бесконечно много времени и дорогого ухода ДАЛІ

Русским людям, казалось бы, следовало разыскивать и уничтожать все экземпляры этой злокозненной книги. Однако канцлер Российской Империи граф Н. П. Румянцев, обнаружив этот антирусский трактат два века спустя, приказал перевести и сохранить его. А в 1847 году Императорское общество истории и древностей российских опубликовало книгу Шаума, полагая, что записки очевидца ценны, даже если их писал несправедливый к России враг. ДАЛІ

Почему Лука Иванович так поспешно поехал за зерном? Да потому, что он был почтальоном! И всегда читал газеты. А когда в субботу 14 июня он прочел в газете сообщение ТАСС о том, что «слухи о намерениях Германии порвать пакт и предпринять нападение на СССР лишены всякой почвы…» Вот тут-то он сразу все понял. ДАЛІ

Кстати, сама система конфедеративных офицерских знаков различия, на мой взгляд, была более совершенной, чем традиционная американская, со всеми ее листиками и орлами. Больше всего знаки различия младшего офицерского состава южан один в один напоминают французские (там тоже офицеры обозначаются «планками», правда, обшлажными). Знаки различия старших офицеров представлены звездами, что впоследствии стало очень распространенным явлением среди знаков различия армий мира. ДАЛІ

В самом начале войны за независимость младшие командиры по внешнему виду ничем не отличались от прочих бойцов, что зачастую приводило к неразберихе с выполнением приказа рядовыми, не знавшими младшего командира в лицо. Поэтому приказом генерала Вашингтона от 14 июля 1775 года, с целью визуальной идентификации младших командиров, последним вменялось: «сержантам – носить на правом плече эполет либо полоску материи красного цвета, капралам – зеленого» ДАЛІ

Про Росію та про її пропаґанду наш великий історик Мішлє 1853 р. писав таке: “Оскільки Росія всім своїм єством, усім своїм життям утілює брехню, то й її зовнішня політика та її зброя проти Європи може бути тільки одна: брехня”. ДАЛІ

Такие же речи раздавались лет пять тому назад об Украине, об украинской нации. А недавно еще говорилось, что украинская республика и украинская нация – выдумка немцев. Между тем ясно, что украинская нация существует, и развитие ее культуры составляет обязанность коммунистов. Нельзя идти против истории. Ясно, что если в городах Украины до сих пор еще преобладают русские элементы, то с течением времени эти города будут неизбежно украинизированы. ДАЛІ

Но больше всего забракованных было при психологических испытаниях кандидатов в космонавты. Поскольку они должны были быть людьми идеальными, без малейших изъянов. Тут оценивалось множество параметров: устойчивость к стрессам, быстрота реакции, память, способность к обучению и самообучению, тип высшей нервной деятельности, концентрация внимания, «помехоустойчивость», способность переносить трудности, лишения и ограничения, самокритичность, надежность действий в критических ситуациях, бесстрашие, отношения в коллективе, чувство юмора... ДАЛІ

Когда же германские войска нарушили нейтралитет Бельгии и 3 августа вторглись на ее территорию, Альберт I стал главнокомандующим бельгийской армией и до конца войны возглавлял ее, удерживая небольшой плацдарм на приморской территории Фландрии. Значительно превосходящим по силам оккупантам так и не удалось сломить маленькое войско бельгийцев во главе с их бесстрашным королем. ДАЛІ

Воспользовавшись благоприятными климатическими изменениями, монгольский предводитель сумел объединить разрозненные племена в единый военный блок, который стал завоевывать соседние страны одну за другой. ДАЛІ

Гриневич Вера - уроженка Городокского района, муж - командир Красной Армии, три брата, отец и два мужа сестер в городокской полиции. Сама, не будучи партизанкой, с 1942 г. (конца) при штабе бригады в качестве наложницы Райцева (командира бригады)... очень замкнута. Своей подруге (Сонокиной) рассказывала, что Райцев яко бы поставил перед ней вопрос "или за родственников расстреляю или же сожительствуй со мной". ДАЛІ

Хмельницкий пошел на объединение не от хорошей жизни, а от военной слабости. Победы над поляками он одерживал исключительно в союзе с крымскими татарами, которые вели себя на Украине так, что с подобными союзниками врагов не нужно. Переяславский трактат предусматривал практически полный суверенитет Украины. Речь шла о личной унии (довольно распространенном в ту эпоху явлении, когда две разные страны имели общего монарха) и о военном союзе. ДАЛІ

Но в Париже и Лондоне гром пушек Нахимова был расценен как агрессивный шаг, направленный на достижение одностороннего преобладания — равно как и переход войск через Прут и Дунай. Франция и Великобритания отправили корабли в Черное море и потребовали вывода русских войск из Дунайских княжеств не позднее 15 апреля 1854 года; 18 марта Нессельроде ответил, что император не считает нужным отвечать на это требование, а 27 марта во французском и английском парламентах официально было объявлено о начале войны. ДАЛІ

ЦІКАВІ ДОСЛІДИ

Их нравы

На практике это означает, что свои походы в город нужно планировать с учетом времени молитв. Время это зависит от восхода и заката солнца и каждый день немного двигается. Мы уже приспособились, завели на телефонах специальные приложения и точно знаем, в какое время лучше выходить по делам, а в какое это будет бесполезно ДАЛІ

На кавказских свадьбах, как правило, сотни гостей. И только на этой кабардинской свадьбе собралось всего 50–60 человек — друзья и близкие жениха и невесты и буквально несколько дальних родственников. Большинство родных с обеих сторон дружно проигнорировали торжество. Дело в том, что фамилия невесты такая же, как у матери жениха. По местным нормам выходит, что молодой человек женится на своей сестре. ДАЛІ

Чугунную пушку, украденную два года назад из музея в селе Никольском Алеутского района на острове Беринга, нашли в пункте приема цветного металла в Петропавловске-Камчатском. Раритет стоимостью 14 млн рублей пытались сдать на переплавку. ДАЛІ

В университете выяснили, что упавшую с пола еду употребляют в пищу большинство британцев (был проведен соцпорос, и 87 процентов респондентов ответили, что едят упавшую на пол еду), при этом около 55 процентов из них составляют женщины. ДАЛІ

Держава та управління

"По состоянию на 1 января 2013 года списочная численность военнослужащих (ВС РФ) составила 766,055 тысячи человек, на 10594 воинских должностях содержался гражданский персонал", — говорится в отчете ведомства. Таким образом, почти четверть должностей военнослужащих ВС РФ остается вакантной. ДАЛІ

Вид спорта, в котором человек несется головой вперед со скоростью 130 км в час, лежа на доске из стекловолокна, прикрепленной к полозьям, вызывает у многих ужас. Однако специалисты утверждают, что скелетон безопаснее спуска на санях и даже бобслея. ДАЛІ

До 1989 року GPS використовувалася виключно у воєнних цілях, та згодом тодішній президент США Рональд Рейган прийняв рішення, що цю систему варто запровадити у повсякденне життя. Тож у лютому 1989-го на орбіту запустили першу систему GPS-супутників Block II. ДАЛІ

В России в текущем году на базе Северного флота будет создана новая военная структура - Северный флот - Объединенное стратегическое командование (СФ-ОСК), главной задачей которого станет обеспечение защиты национальных интересов страны в Арктике. ДАЛІ

И вот теперь новым очагом глобальной сланцевой революции хочет и может стать Китай. Предпосылки для этого есть: по мнению ученых, крупнейшими в мире запасами нетрадиционного и, в частности, сланцевого газа обладает именно КНР. Эксперты Управления энергетической информации США (EIA) исходят из того, что китайские месторождения по своим размерам превышают американские как минимум на 50 процентов. ДАЛІ

По сути, таким образом компания признает свое поражение. Предоставляя возможность бесплатно брать из своей библиотеки фотографии, Getty дает понять, что не может эффективно контролировать их использование в каждом уголке интернета. ДАЛІ

Культура

С самого начала проект был замешан на таком количестве сомнений, страхов, творческих тайн и патриотических порывов, что очень скоро его окутала завеса легенд. История строительства купола превратилась в притчу о находчивых флорентийцах, ставшую центральным мифом о сотворении итальянского Ренессанса. ДАЛІ

Первоначально на Западе крестное знамение совершалось почти так же, как и на Востоке: справа налево, тремя пальцами правой руки. Свидетельство этому можно найти в тексте Папы Иннокентия III De sacro altaris mysterio. Со временем эта практика видоизменилась, и крестное знамение стало совершаться слева направо открытой кистью руки. После Тридентского собора (XVI век) этот жест был зафиксирован в документах. ДАЛІ

Со времен "великого немого" Первая мировая война остается темой мирового кинематографа. DW предлагает вспомнить о некоторых лентах. ДАЛІ

В конце XIX века в семьях аристократов и мальчики, и девочки носили коротенькие платьица с низкой «талией». Это было связано с тем, что младенца воспринимали как несформировавшееся и почти бесполое существо и относились к нему как к нежному ангелочку. Хотя был у этой традиции и чисто практический смысл: в юбке ребенок мог справлять естественные нужды самостоятельно, а иногда даже не запачкавшись. К тому же платья легче было шить на вырост, особенно когда ткань была дорогой. ДАЛІ

Наука та технології

Американские ученые из военной лаборатории штата Массачусетс, работающие по заказу армии США, создали пиццу, которую пригодна для еды даже после 3 лет хранения вне холодильника или морозильной камеры. ДАЛІ

Обобщение и анализ данных, а тем более выводы и рекомендации - самая слабая сторона доклада. Это лишний раз демонстрирует наличие серьезных пробелов в знаниях ученых о тех закономерностях, которым подчиняются изменения климата, о сложных климатообразующих процессах, протекающих на суше, в океане и в атмосфере, и о механизмах, регулирующих эти процессы. ДАЛІ

Обычно в общении выделяют три стороны. Коммуникация – обмен информацией – выигрывает в режиме онлайн: нетрудно прикрепить документ, картинку, звуковой файл, и сообщение становится весьма обоснованным. Правда, в общении онлайн легко пропустить сердитый взгляд или кривую ухмылку получателя файла — невербальное общение оффлайн богаче. А при доминировании онлайн-общения страдает развитие эмоционального интеллекта, то есть способности выражать свои эмоции и понимать чужие. Смайлики помогают, но лишь отчасти. ДАЛІ

У людей есть свой аналог — слухи и сплетни. Казалось бы, ложь и дезинформация мешают жить. И обществу давно следовало бы ввести моральные нормы, ставящие сплетню вне закона, как, например, воровство. Но в реальности дело обстоит ровно наоборот. ДАЛІ

Когда возникали стрессовые ситуации – лай собаки, змеиный шорох в траве, появление потенциально опасного животного – заметившие это слоны демонстрировали явные сигналы бедствия: поднимали уши и хвост, издавая при этом низкочастотное урчание и трубный рев. Остальные особи тут же реагировали на эти сигналы: они приближались к своему обеспокоенному сородичу, дотрагиваясь до него хоботом и издавая высокие «чирикающие» звуки. ДАЛІ

Американські лікарі попереджають про появу в країну хвороби, схожої на поліомієліт, якою в Каліфорнії вже інфіковані до двох десятків людей. ДАЛІ

Гарвардські конструктори вирішили реалізувати для своїх роботів "термітний" спосіб будівництва. Вони позбавили роботів централізованого керування від імені "Головного Комп'ютера", а замість цього надали їм простий набір правил поведінки. Ці правила диктувалися виходячи з поточної обстановки,:положення інших роботів, розташування вже укладених цеглин. ДАЛІ

В конце 2011 года международная группа европейских ученых объявила о результатах трехлетнего наблюдения в дикой природе за 164 гнездами больших синиц. Тринадцать процентов птенцов рождались от внебрачных связей. Внешний вид птицы играет свою роль, но индивидуальные черты характера гораздо важнее. У «смелых» самцов было больше птенцов от разных самок, чем у «застенчивых» самцов, сохранявших верность партнерше. У «смелых» самок тоже было больше внебрачных птенцов. Однако ветреные самцы и сами чаще оказывались обманутыми: пока этот тип летает по своим делам, его партнерша принимает гостей. ДАЛІ

27 февраля отмечается Международный день белого медведя. Главной целью этого праздника является распространение информации об этом животном и привлечение внимания общества к его охране. Поэтому мы рассказываем несколько интересных фактов о белом медведе, которые вы, возможно, не знали. ДАЛІ

28 февраля 1935 года был изобретен нейлон — синтетическое волокно, из которого производят чулки. Мы знакомим вас с другими изобретениями, которые повлияли на то, как мы выглядим сегодня. ДАЛІ

Корисні речі

Помимо бродячих собак, серьезную опасность представляют домашние псы, хозяева которых не считают нужным беспокоиться о безопасности окружающих людей. Увы, но нападение собак на людей стало совершенно обыденным явлением, никто не застрахован от этой неприятной, а порой и смертельно опасной ситуации. Выйти из столкновения с минимальными потерями помогут советы профессиональных кинологов. ДАЛІ

ГАЛЕРЕЯ


Daniel Angeli: папарацци и джентльменКосмическая одиссея 11010010 или завтрашний космос во вчерашнем кино - 1, 2


1915: Первая Мировая ВойнаRedheadКак снимали знаменитые советские фильмымWhy kids need petsWehrmacht in Belarus, 1943ЖИЗНЬ В ПОЛЕТЕ...Американский гламурный патриотизм. Часть 11: Храбрые янки и их любовно-криминальные приключенияТворчество художницы из Москвы О.ГромовойRobert Doisneau, Le regard oblique - boutique de Romi, 1948Творчество художника Олександра Антонюка


Юные венгерские патриоты в военном лагерне
Гражданская война в Испании. Часть 1 - плакаты 1936 - 37 годов
Израильские плакаты военной и военизированной тематики 1940-х - 70-х годов
Завораживающие фотографии самых красивых мест на земле
Нашивки ПВ и ПС Украины
Советские Черновцы
Изобретения, изменившие мир
Весенне-летние картинки
Making magic: behind the scenes of Fritz Lang’s Metropolis (1927)
Подборка обложек книг, журналов, комиксов - 1, 2
Два мира: фашисты и антифашисты
Священнослужители, расстрелянные по приговору "тройки" УНКВД Одесской области
Красивые фотографии природы от Робина Кампа
Гламур італійської моди
Обольстительные сирены
• Из Стамбула в Ташкент: Фотопленки Поля Надара (1890): 6, 7, 8, 9, 10, 11
Гуцульський супрематизм
Технический музей Tatra
О повышении дисциплины и проявлении ответственности. Плакаты США 1942 - 45 годов

ІНФОГРАФІКАБерегите здоровье: основные рекомендации при ОРВИ
Рейтинг цветочных предпочтений белорусов
Обморожение: первая помощь
Приближающиеся к Земле астероиды
Какое место День влюбленных занимает по обороту розничной торговли среди других важных украинских праздников
Падение метеорита
Українське бароко
Штаб-квартири Головного командира УПА
Шептицькi
Від Салачика до Хан-Сарая
Дорошенки
Тобілевичі
Кульчицькі
Лисенки
Липинські
Антоновичі
Языковое разнообразие планеты
Календарь "концов света"
Фрегат «Адмирал Григорович»
США начинают устанавливать боевые лазеры на корабли
Кошка рядом с человеком: помощник, врач и психолог
Платья, которые одевали актрисы на церемонию Оскар
Рецепты блюд Великого поста
Чем можно заменить привычные продукты в пост
Внешняя торговля Украины-2013
Летят самолеты, и танки горят: как устроен экспорт российского оружия
Взрыв древней звезды
Атомный ракетный крейсер «Петр Великий»
Гвардейский ракетный крейсер «Москва»
Снаряжение для паралимпийцев

NB Огляд готується коли мені заманеться й з того, що мені заманеться. Критерії: важливо, цікаво, корисно або смішно. Точка зору авторів не обов'язково збігається з моєю, а часом може бути навіть протилежною їй. Любителі заявляти про те, що у мене забагато вільного часу, будуть відправлені в пішу туристичну подорож за заздалегідь визначеним маршрутом.


Дякую усім, хто дякує, і прошу вибачити, якщо не відповім персонально (бракує часу)
Спасибо всем, кто благодарит, и прошу прощения, если не отвечу персонально (не хватает времени)


 
 
Дислокація: там само
 
 
 
Максим Голубевcarabaas on 14 березня 2014 15:00 (UTC)
Дякую!
Recidivo DjugosralinRecidivo Djugosralin on 14 березня 2014 15:04 (UTC)
Упс! Це ж навіщо плутанина історичних розвідок із відвертою дезою? Подивимся-поміркуємо.
Steadfast Tin Soldier: de nirojoanerges on 14 березня 2014 15:05 (UTC)
З якою дезою?
Recidivo DjugosralinRecidivo Djugosralin on 14 березня 2014 15:12 (UTC)
Ви не ображайтеся, але, власній інтуіції довіряю - по заголовках і перших рядках пройшовся і відчуваю сумнів. Читатиму, аналізуватиму. Не беру на віру одразу. Сумнів - безпека. Мусите розуміти.
Steadfast Tin Soldier: de nirojoanerges on 14 березня 2014 15:14 (UTC)
А чого мені ображатися. Я викладаю те, що мені видається цікавим, нікому нічого не нав'язуючи. Кому не подобається, той не читає. Все банально і просто. А ще - чесно. Я не агітую, мене не агітують. Зверніть увагу на NB наприкінці.
Recidivo DjugosralinRecidivo Djugosralin on 14 березня 2014 15:18 (UTC)
Неодмінно зверну увагу. Погодьтеся, що світоглядні засади - свого роду імунітет від спотворень дійсності/історії.
Оксанаromashkoo on 14 березня 2014 15:06 (UTC)
Підписалася на ваші огляди - вони такі класні! Дуже дякую!
tymofiitymofii on 14 березня 2014 15:29 (UTC)
дякую!
п.с. а я теж їм їжу, що впала на підлогу
Василий Сергеевvasily_sergeev on 14 березня 2014 16:01 (UTC)
Большое спасибо! :)))
sparrowhawksparrow_hawk on 14 березня 2014 16:13 (UTC)
дякую, друже

сумував за твоїми оглядами
Валерій Лисенкоvlysenko on 14 березня 2014 18:49 (UTC)
Дякую!
Мирних вихідних!
katasagokatasago on 14 березня 2014 21:28 (UTC)
Дякую! Досить багато невеселого, хоч і пізнавального, але читаючи про " подружні зради" у синиць від душі посміялася.
inmigranteinmigrante on 15 березня 2014 00:59 (UTC)
Дякую!
krutyvusskrutyvuss on 15 березня 2014 19:34 (UTC)
Дякую!